zamiri

Dönüşlülük Zamiri Kendi

Tanım: İşi yapana dönme anlamı vardır. Diğer şahıs zamirleri gibi kendi zamiri de şahıs belirtir.

Kullanımı:

1. Pekiştirme görevinde kullanılır.

O, kendisi okusun.

Olayları yarın ben kendim anlatacağım.

2. Fiilin özneye dönüşünü anlatır. Yani işi yapan kişi aynı zamanda işten etkilenendir. Bir işin yalnız ve tek başına yardım almadan yapıldığı anlamı çıkar.

Çocuk kendisi yıkanmış.

Çocuk bütün ödevi kendisi yapmış.

Not: Dönüşlülük zamiri kendi şahıslara göre şu şekilde çekimlenir.

Kendim

Kendin

Kendi / kendisi

Kendimiz

Kendiniz

Kendileri

Not: Kendi dönüşlülük zamiri şahıs zamiri olarak kullanılabilir.

Bunu ben yaptım.

(Bunu kendim yaptım.)

Not: İkileme şeklinde kullanılırsa bir işin yalnız ve tek başına yapıldığı anlamı vardır.

Bu işi kendi kendime yaptım.

Kendi kendine ne konuşuyorsun.

Kendi kendime

Kendi kendine

Kendi kendine

Kendi kendimize

Kendi kendinize

Kendi kendilerine

İlgi Zamiri -ki

Tanım: İlgi zamiri, belirtili isim tamlamasından, kaldırılmış olan tamlananla ilgisini göstermek üzere tamlayana eklenen -ki” ekine denir. İlgi zamiri “ki’’ her zaman kelimeye bitişik yazılır.

Kullanımı:

1. “ki’’ eki Belirtili isim tamlamalarında tamlayanın yerini tutar ve onunla ilgi kurar.

Alininki Ali’nin arabası

Bizimki Bizim arabamız

Not: Türkçede ki ilgi zamirinden başka ek ve bağlaç olarak da kullanılmaktadır. Bunlarla karıştırılmamalıdır.

1. Sıfat yapım eki olan ki: İsimlere gelerek zaman ve yer bildiren sıfatlar yapar.

Sınıftaki öğrenciler dışarı çıksın.            ( Yer )

Kitaptaki soruları çözdün mü?               ( Yer )

Dün sorular çok zordu.                     ( Zaman )

Önceki ders çok başım ağrıdı.              ( Zaman )

2. Bağlaç olan ki cümleleri birbirine bağlar.

O kadar çalıştım ki başım ağrıyor.

Öğretmenini o kadar çok seviyor ki öğretmeni gidince çok üzüldü.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...