planı

Türkçe Kulübü Yıllık Planı

1.Türkçe klübüne üye kayıt ve kabulünün yapılması.

2.Kayıt yaptıran öğrencilere üye kartlarının hazırlanarak verilmesi.

3.Türkçe klübünün idari yönetiminin oluşturulması.

4.Her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri  saat 15.30,da CD filmlerinin izlettirilmesi.

5.Her hafta Salı günleri  hazırlıklarda ders durumu kötü olan öğrencilere klübün görev vereceği kişiler tarafından ek ders verilmesi.

6.Türkçe Haftasını organize etmek.Bu haftada yapılacak faaliyetleri görüşüp tespit etmek ve

uygulanmasını sağlamak.Üyeler arasında görev paylaşımı yapmak.

7.8.9.10.11.sınıfların konularına paralel olarak kompozisyon ,şiir,makale yarışmaları yapmak.

8.Her çeyrek yapılmak üzere sınıflar arası bilgi yarışmaları düzenlemek.

9.Çevre okullarla bağlantı kurarak bilgi yarışmaları yapmak.

10.Lisevizyon Türkçe şarkı yarışması düzenlemek.

11.Sınıflar arası her çeyrek düzenlemek üzere konuları çeyreğin gündemine uygun olmak koşuluyla sınıflar arası en güzel gazete yarışmasının düzenlenmesi.

12.Türkçe klübünü ve faaliyetlerini tanıtıcı bir kokteylin yapılması.

13.Zaman zaman okulun uygun yerlerini süslemek.

14.Yine okulun uygun yerlerine klübü ve faaliyetlerini tanıtıcı yazılar asmak.

15.Haftada bir defa olmak üzere klüp yöneticilerinin toplantı yapmaları.

16.Önemli günler ve bayramların kutlama proğramında yer almak üzere şarkı,şiir,tiyatro hazırlamak.

17.Okulda yapılan bütün sosyal faaliyetlerde aktif olarak görev almak,yardım etmek.

18.Türkçe olimpiyat öğrencilerine destek vermek ,yardımcı olmak.

19.Bilim fuarında Türkçe stantında yer almak üzere projeler üretmek.

20.Diğer klüplerle iletişim kurarak onlarla ortak olarak çeşitli faaliyetler yapmak,proğramlar hazırlamak.

Türkçe Kulübünün Amaçları ve Planı

NİÇİN KULÜPLER?

Gelişen ve değişen dünya da yeni bir insan tipine ihtiyaç duyulmaktadır. Yeni insan tipi her yönüyle kendini gerçekleştirmiş,yetenek ve ilgilerinin farkında vatanına ve milletine bağlı bir insan tipidir. Yapılan araştırmalar okulda derslerde öğrenilen bilgilerin daha okulda iken unutulduğunu göstermiştir. Dolayısıyla derslerin insanı hayata  hazırladığı varsayımı sağlam temellere dayanmamaktadır. İnsanın kendi yetenek ilgi ve değerlerine uygun bir alanda faaliyet göstermesi kişiyi hayata daha iyi hazırlamaktadır. Bu yönüyle kulüpler  bireylerin yetenek ilgi ve değerlerini ortaya çıkaracak ve yeni insan tipine uygun bireyler yetiştirmeye yardımcı olacaktır.

KULÜP ÇALIŞMALARININ AMAÇLARI

.............. Okullarındaki Kulüp faaliyetlerinin genel amacı,..............Bilim Bakanlığının genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak, öğrencilerin devlet bilim siyasetine bağlı,................olmanın gururunu duyan vatan ve milletini seven, milli, ahlaki, ve insani değerlere sahip, demokrasi ilkelerini benimsemiş, yapıcı, hür ve ilmi düşünce ve sorumluluk duygusuna sahip kişiler olarak yetişmelerine, milli ve sosyal hayata  etkin bir şekilde katılabilmelerine yardımcı olmak için öğrencilere:

ü  Kendilerini anlayabilme, yeteneklerini geliştirebilme ve toplum yararına kullanabilme

ü  Planlı çalışma alışkanlığı kazanabilme

ü  Ferdi girişimde bulunup bunu başarı ile sürdürebilme

ü  Yeni durum ve ortamlara uyum sağlayabilme

ü  Kendine ve başkalarına güvenebilme

ü  Boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirebilme

ü  Başkalarını istek ve dikkatle dinleyebilme

ü  Kendi görüşlerini başkalarına etkili bir şekilde anlatabilme

ü  Farklı görüş, anlayış ve çalışmaları hoşgörüyle karşılayabilme

ü  Sosyal ilişkilerinde anlayışlı, saygılı ve ölçülü olabilme

ü  Grupça verilen görevleri tamamlamak için istekli çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme

ü  Kendi okulumuz dışındaki okulların öğrencileri ile diyalog kurabilme

ü  Devlet yetkilileri ve Velilerle diyalogu sağlama

ü  Ferdi ve guruplar halinde çevresindeki sorunlarla ilgilenebilme , bunları çözücü  fikirler geliştirebilme davranışlarını kazanmaya katkıda bulunmaktır.

KULÜP ÇALIŞMALARININ TEMEL İLKELERİ

ü  Kulüp çalışmaları tüm öğrencilere açıktır.

ü  Kulüp çalışmaları gönüllülük esasına dayanır.

ü  Öğrencilerin okul hayatına mümkün olduğu kadar geniş ölçüde katılmaları ve kendilerini yönetmeye çalışmaları esastır.

ü  Kulüp çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin özellikleri  ilgi, yetenek ve ihtiyaçları  ile çevrenin imkan ve şartları göz önünde bulundurulmalıdır.

ü  Kulüp çalışmalarının yürütülmesi için belli süre ayrılır. Bu süre öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirecek şekilde olur.

ü  Genel müdürlük tarafından bir genel mesul belirlenir.

ü  Okul İçi kulüpler ile ilgili komisyon oluşturulur

ü  Her kulüp için uygun rehber öğretmen tespit edilir.

ü  Okul kulüp mesulleri ile genel kulüp mesulü belirli aralıklarla toplantı yapar.

ü  Her kulüp değişik dönemlerde faaliyetler yapar

ü  İnternette bir web sayfası oluşturulup yeni çalışmalar buraya eklenir.

KULÜP REHBER ÖĞRETMENİNİN GÖREVLERİ

ü  Kulüp genel kurulunu toplamak

ü  Genel kurulun çalışmalarını izlemek

ü  Yıllık çalışma programının hazırlanmasına rehberlik etmek

ü  Yıllık programda belirtilen faaliyetlerin yerine getirilmesini sağlamak

ü  Kulüple ilgili gelir ve giderleri belirlemek

ü  Yıl sonu çalışma raporunu kurula sunmak

TÜRKÇE KULÜBÜNÜN AMAÇLARI

1. Değişik aktivitelerle Türkçe dersinin sevdirilmesi;

2. Türkçe dersinin her zaman güncel olmasını sağlamak;

3. Zayıf olan öğrencilerin yetişmelerini sağlamak;

4. Görsel ve işitsel araçlardan faydalanarak ders dışında öğrencilerin farklı sesler duymalarını sağlamak;

5. Türkçe kulübüne katılan öğrencilere pratik yapma imkanı sağlamak;

6. Türkçe şarkı, şiir, tiyatro öğretmek;

7. Sınıflar arasında bilgi yarışmaları düzenleyerek Türkçeye karşı ilgi uyandırmak;

8. Türkçe olimpiyat öğrencilerini yetiştirmek;

9. Bilim fuarında Türkçe için stant hazırlamak;

10. Sınıflar arası kompozisyon, şiir ve şarkı yarışmaları ile Türk Dilinin sevdirilmesi ve öğrencilerin Türkçelerinin geliştirilmesi;

11. Türkçenin reklamını yapmak;

TÜRKÇE KULÜBÜNÜN YAPILANMASI

ü  Okul Gazetesi: Her çeyrek gazete çıkarmak

ü  Duvar gazeteleri. Duvar gazetesi çalışmaları

ü  Kütüphane sorumluları. Kitap ve CD dağıtımı  ve kitap okuma kampanyasının takibi.

ü  Sosyal faaliyetler. Yarışmalar, film ve Türkçe haftası .

1. Bilgi yarışmaları

2. Dilset yarışmaları

3. Türkçe yarışmaları

4. Gazeteler

2005-2006 ÖĞRETİM YILI TÜRKÇE KULÜBÜ YILLIK FAALİYET  PLANI

Eylül:

 1. 1. Kulüp üyelerinin seçimi
 2. 2. Olimpiyat öğrencilerinin seçilmesi ve olimpiyat çalışmalarını n başlatılması
 3. 3. Hazırlıklar arasında proje yarışması

Ekim:

 1. 1. Türkçeden başarısız öğrencilere ek ders programının düzenlenmesi.
 2. 2. Kitap okuma kampanyasının başlatılması.
  1. 3. Öğretmenler Günü’yle ilgili etkinlikler ( Şiir ve kompozisyon yarışması)
  2. 4. Kelime yarışması

Not: Çeyrek tatilinde olimpiyat çalışması

Kasım:

 1. 1. Dil Fuarına projeler hazırlanması
 2. 2. Resimlendirilmiş metinlerin okunması
  1. 3. Türkçe film gösterimi
  2. 4. Olimpiyat sınavı

Aralık:

 1. 1. Tersten yazı yazma
 2. 2. Kelime yarışması
  1. 3. Bilgi yarışmaları
  2. 4. İsim Şehir Oyunu
  3. 5. Olimpiyat sınavı

Not: Çeyrek tatilinde olimpiyat çalışması

Ocak:

 1. 1. Dil gecesi2. Olimpiyat sınavı
  1. Folklor
  2. Şarkı yarışması
  3. Şiir yarışması
   1. Tiyatro

Şubat:

 1. 1. Olimpiyat sınavı

Mart:

 1. 1. Sınıflar arası her çeyrek düzenlemek üzere konuları çeyreğin gündemine uygun olmak koşuluyla sınıflar arası en güzel gazete yarışmasının düzenlemek.
 2. 2. Adres Tarifi
 3. 3. Şifreli yazı yazma
 4. 4. Kelime yarışması
  1. 5. Olimpiyat sınavı

Not: Çeyrek tatilinde olimpiyat çalışması

Nisan:

 1. 1. Türkçe olimpiyatı
 2. 2. Şiir Gecesi
 3. 3. Kim 500 milyar ister
 4. 4. Bir kelime bir işlem
 5. 5. Ortak değerlerimiz

Mayıs:

 1. 1. Ülke bul ve Ülke bilgisi
 2. 2. Bilmeceler ve Yanıltmacalar
 3. 3. Takvim ve Türklerin kullandıkları alfabeler
 4. 4. Kelime yarışması

TÜRKÇE KULÜBÜ

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Türkçe Haftası Planı Örneği

Türkçe haftası 19-24 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır.Yapılacak faaliyetler ve faaliyeti organize edecek öğretmenler aşağıda sırasıyla belirtilmiştir.

 1. 1. 10.ve11.sınıflar arası kompozisyon yarışması/Konu:Teknolojik gelişmelerin mektuba etkileri nelerdir.Görevli öğretmen.............
 1. 2. 9.sınıflar arası kompozisyon yarışması/Konu:Ailelerin yıkılma sebepleri/Görevli öğretmen....................
 1. 3. 8.sınıflar arası kompozisyon yarışması/Konu:Yazın başı pişenin kışın aşı pişer ata sözü/Görevli öğretmen..........
 1. 4. 7.8.9.10.11.sınıflar için ayrı ayrı resme bakarak hikaye yazdırma yarışması/7,8........../9,10............/11............. bey görevlidir.
 1. 5. 10.ve11.sınıflar arasında münazara yarışması/Konu:Örf,adet ve gelenekler zamana göre değişmeli mi, değişmemeli mi?/Görevli öğretmen..............
 1. 6. 7.ve8.sınıflar arası şarkı yarışması,her sınıftan bir şarkı/Görevli öğretmen.................
 1. 7. 7.sınıflar arasında proje yarışmaları (29 harf, mevsimler vs)/Görevli öğretmenler..............
 1. 8. Her gün film gösterimi/............................
 2.  9. Okulun çeşitli yerlerine Türkçeyi tanıtıcı sözler asmak,süslemek/Bütün öğretmenler

10. 7.sınıflar arasında Türkçe bilgi yarışması/Yer hazırlığı...................,Sunucu................

11. Sınıflar arası gazete yarışması/Duyuru yazımı................,herkes girdiği sınıfı kontrol edecek

12. Yapılan bütün etkinliklerin fotoğrafı çekilecek,Hatta kamera çekimi olabilir/................

13. Yarışmalarda derece alanlara ödüller verilecek/..............

14. Açık dersler/Bütün öğretmenler

15. Bu aktivitelere bütün öğrencilerin katılımını sağlamak /Türkçe öğretmenleri

16. İdare ile gerekli irtibatı kurmak,izin almak/........................

 17. Ödüller Cuma günü yapılacak olan kapanış programında verilecektir.

Yeni Öğrenenlere Türkçe Öğretiminde Video Dersi Örnek Planı

Bu plan video filmindeki parçaların ders içerisinde detaya inmeden, bazı ipuçları vererek kullanılmasına yönelik bir plan niteliğindedir.

Bu ders planı öğretmenin video dersinde faydalanacağı bir kılavuzdur. Öğretmen bu ders planını kullanarak elde edeceği tecrübelerle bu planı daha da geliştirebilir.

Başarılı bir dersin anlatımındaki önemli faktör:

Bu durum özellikle video kullanımıyla ortaya çıkar. Fakat bu sırada öğretmen pedagojik ve teknik problemlerle karşılaşabilir. Çünkü ders anında video kullanımı diğer ders materyallerinin kullanımından daha zordur. Bununla birlikte biraz tecrübe ve ileriyi görebilme, video kullanımında öğretmene yardımcı olur.

Ön Hazırlık

Ön çalışmanın yapılması. Bu ön çalışmada öğrencilere ne kadar ön hazırlık ve kelime bilgisi gereklidir?

Bu ön çalışma ve kelime bilgisi kazandırma öğrencilerin seviyesine bağlı olarak değişebilir.

Kısaca video öğretimi öğrencilerin diğer ders materyallerine göre ipuçları yakalamasını sağlar.

Öğrenciler öğrenmek istedikleri ortamları, temaları daha önceden bilmek isterler. Bu da öğrencilerin video filmindeki olayların gelişimini anlamalarına sebep olur. Sonuç olarak öğretmenin öğrencilerle yapacağı ön çalışma gereklidir. Fakat bu ön çalışma dilin gramatik olarak öğretilmesi değil, videoyla hangi temayı öğretmek istediğimize yönelik bir araç olmalıdır.

Öğretmenin video filmindeki temaları kolaydan zora doğru basamaklara ayırarak vermesi öğrencilerin daha kolay ve iyi anlamalarına sebep olacaktır.

Ders planı hazırlamadan önce dersin üç ana bölümünü kafamızda tasarlamamız yararlı olacaktır.

1. BÖLÜM: Dersin Anlaşılması

1) Ortamın (ön çalışmanın) meydana getirilmesi.

2) Öğrencilerin aktif hâle getirilmesi.

3) Birinci izleme: Videonun bir ya da iki defa kesintisiz olarak izlenilmesi.

4) Aktif çalışma için cevapların çıkarılması.

2. BÖLÜM: Dil Çalışması

a) İkinci izleme: Videonun istenilen yerlerde durdurulması.

b) Üçüncü izleme: Bu video gösterimi kültürel olguların ve davranışların gözlenmesine ilişkindir.

3. BÖLÜM: Genişletme ve Aktarma

1) Videoda geçen olayların öğrenciler tarafından diyalog hâlinde gerçekleştirilmesi.

2) Öğrenilen bilgiler yardımıyla öğrencilerin okuma ve yazma kapasitesinin artırılması.

1. Bölümde öğrenciler dil öğreniminden önce videoda neler gösterileceğine aşina olurlar

2. Bölümde öğreteceğimiz temanın hassas bir şekilde açıklanması ve öncelikle videodan yararlanması.

3. Bölümde temanın, belli bir aralıklarla istenilen şekilde durdurularak; izlenilen olayların, davranışların öğrencilerle birlikte tartışılması. Buna ek olarak öğrencilerin rol alarak olayları dramatize etmesi.

Planlama ve Öğretme

İnsanlar televizyon izleme sırasında her zaman kendilerini televizyona veremezler. Gösterilen filme konsantre olamazlar. Öğretmenin öğrencilere videoyu izletmek için gerekli ortamın hazırlanmasında büyük bir çaba harcaması gerekir. Bu, öğrencilerin fiziksel olarak gergin duruma getirilmeleri demek değildir. Fakat zihinsel olarak uyanık durumda olmalarını sağlamaktır. Bunun da yolu öğrencilerin dikkatini, zihinlerini izledikleri şeyin odak noktasına çekmektir. Bunun yolu da, izledikleri şeyin basit bir televizyon ortamından farklı olmadığını çocuklara hissettirmektir. Bu yol öğrencilerin zihinlerini izledikleri şeye odaklamalarını sağlayacaktır.

Aktif görev dağılımında öğretmen öğrencilere videonun izlenmesini ve gerekli olan soruların cevaplanmasını anlatmalıdır. Daha sonra video izletilmeli ve kesintisiz olarak bir defa izlenmeli sorular öğretmen yardımıyla cevaplanmalıdır.

(*): Durdurmak için seçilmiş yerleri gösterir.

Bir kadın kütüphanede masa üzerinde çalışıyor.*   

Bu kadın kim?

Bu kadın nerede?


Bir genç adam raflardaki kitaplara bakıyor.*         

Bu adam kim?

Bu adam ne yapıyor?


Bu adam bir kaç kitap alır, oturmak için etrafa bakar. Kadının yanına gelir ve sorar:

Bu yer boş mu? Kadın, başını sallar; erkek oturur.*

Bu adam ne yapmak istiyor?

Bu adam ne söyleyebilir?

Bu kadın ne demeli?


Adam kitaplarını ve kağıtlarını dikkatli bir şekilde önüne koyar ve çalışmaya başlar.*   

Bu adam nasıl bir adam?


Kadın beslenme çantasını açar, yiyecekleri çıkartır ve yemeye başlar.*  

Bu kadın ne yapıyor?


Adam başını sallayarak ona kütüphanede yemek yenmesinin uygun olmadığını söyler. Kadın adamı umursamaz bir tavır takınır.* 

Adam bu durumda ne söylemeli?

Şikâyet: - Affedersiniz fakat korkarım ki kütüphanede yemek yemek uygun değil. Kadının bu olay karşısındaki tavrı nasıldır?


Basit konuşmaya dair öğretmenin yararlanabileceği 4 esas vardır

1. Esas: Hangisini gördünüz?

Aşağıdaki seçenekleri duyduğunuz ya da gördüğünüz şeye göre işaretleyiniz.

A) Kütüphane

B) Sınıf

C) Kırtasiye

D) Kitap

E) Makas

F) Yemek

Aşağıda bazı basamaklar verilmiştir:

1. Basamak: Öğrencilerin kelime ve cümleleri okuması.

2. Basamak: Öğrencilerin okumuş oldukları kelime ve cümleleri anladıklarından emin olmaları.

3. Basamak: Öğretmenin video parçasını bir defa izletmesi.

4. Basamak: Öğrencilerin video izlemeleri sırasında, ya da hemen, verilen sorulan işaretlemesi ya da doldurması.

5. Basamak: Öğrencilerin öğretmenle birlikte cevapları kontrol etmesi.

Öğrencilere yardım etmek, onları test etmek değildir. Onların test sayesinde Türkçeyi öğrenmelerini sağlamaktır. Öğrencilerin kelime hazinesini artırmak için öğretmen olayları direkt anlatmak yerine, onları problem çözücü etkinliklere yönlendirmelidir.

2. Esas: Ne Oldu?

Bu bölümde öğrenciler videoyla alakalı yerleri seçeceklerdir.

Örnek: Ne Oldu?

Aşağıda verilen olaylardan hangileri adamın canını sıkmıştır?

A) Kadının öksürmesi

B) Kadının erkeğin dirseğine çarpması

C) Kadının yemek yemesi

D) Kadının başka birisiyle konuşması

E) Kadının çok kitaplara sahip olması

F) Kadının elleriyle masaya vurması

3. Esas: Diyagram ve Kart

Bütün kelimeleri ezberlemek yerine aşağıda verilen örneği kullanarak kelimelerin daha kolay ezberlenmesini sağlamak.

Onlar kendilerini nasıl hissediyorlar?

   Kadın  Erkek
 Sinirli    
 Mutlu    
 Dostça    
 Aç    
 Meşgul    

4. Esas: Doğru Yanlış

Bu etkinlikte öğrenciler videoyla alakalı testleri okurlar ve daha sonra videoyu izlerler. Sonra verilen açıklamaların videoya göre doğru ya da yanlış olduğuna karar verirler. Karar verdikten sonra açıklamaların yanına "D" ya da "Y" sembollerini koyarlar.

Örnek: Aşağıda verilen bilgilerin yanma "D" ya da "Y" sembollerinden birini koyunuz.

1) Erkek ve kadın kafedeler

2) Erkek çalışmaya gayret ediyor.

3) Kadın öğle yemeği yiyor.

4) Erkek kadından bir parça ekmek istiyor.

5) Erkek çok sinirli.

Sıralı Alıştırmalar

Bu alıştırmanın amacı herhangi bir video filmi üzerinde tartışma ve gelişen olayları oluş sırasına göre muhakeme etmektir. Mesela, öğretmen video filminde geçen her bir olayın düzensiz olarak hazırlanmış cümlelerini yazarak öğrencilerden bunları düzenlemelerini ister.

Örnek: Aşağıdaki cümleleri olaylara göre sıraya koyunuz.

1) Yemeği bitirmeyi reddetti.

2) Yemeğine biber koydu.

3) Bir kadının tam karşısına oturdu.

4) Aceleyle ayrıldı.

5) Adamın biri kütüphanede kitap arıyor.

6) Kadına durmasını söylüyor.

7) Yemek yemeye başlıyor.

8) İnsanlar gürültüden şikayet ediyor.

9) Tekrar çalışmaya başlıyor.

Bu Alıştırmada Yapılacak İşlemler

1) Sınıf, ifadelere bakar ve anlamaya çalışır.

2) Videoyu tekrar izletmek gerekir. Öğrenciler bunu daha önce gördükleri gibi tekrar edebilirler.

3) Öğrenciler cümleleri uygun bir sıraya koyarak yazarlar. Bunu yaparken cümlelerin numaralarını kullanırlar.

4) Sonuçları arkadaşları ve öğretmeninkiyle karşılaştırılır.

5) Şayet sıraya koymada bir problem varsa öğretmen videoyu izleterek problemin ortaya çıktığı durumu öğrencilre tekrar gösterir.

Video İzletmede Dikkat Edilecek Genel Esaslar

1) Öğretmen dersten önce filmi mutlaka seyretmelidir.

Bu sırada öğretmen:

a) Video filmiyle ile ilgili soracağı soruları belirler.

b) Fiil öğretimi yapacaksa hedef fiilleri belirler.

c) Durdurma yapacağı yerleri belirler.

d) Bir dersten neyi, ne kadar verebileceğini belirler.

e) Gerekli gördüğü yerleri not alır.

f) Filimde geçen yeni kelimeleri belirler.

2) İzletilecek bölümler 10 dakikayı geçmemelidir.

Gerekli durdurmaların yapılması, soru sorulması, kelime öğretimi ve seyrettirilen filmin anlattırılması için veya ders sonunda test yapılabilmesi için bu gereklidir.

3) Öğrencilere öncelikle film bir defa sessiz olarak seyrettirilebilir.

Merak uyandırma, hayal güçlerini geliştirme ve bildikleri Türkçe kelimeleri kafalarında tasarlama imkânını vermesi açısından bu işlem önemlidir.

4) Sessiz izletmeden sonra öğrenciler seyrettikleri film hakkında konuşturulabilir.

Kafalarında tasarladıkları ifadeleri, sesli olarak, arkadaşları karşısında anlatmaları sayesinde kafalarında neler tasarlayabildiklerini ve bunları Türkçe olarak ne kadar aktarabildiklerini ölçülmüş olur.

5) Konuşmaların ardından film başa alınır ve sesli olarak seyrettirilir.

Sessiz seyretmeden sonra öğrenciler tarafından yapılmış olan anlatımların ne kadar doğru olduğu ortaya çıkmış olur. En yakın anlatımı yapan öğrenciye bir hediye veya not verilebilir. Bu etkinlik, sessiz öğrencileri konuşmaya teşvik açısından önemlidir.

6) Telaffuzu yerinde ve doğru öğrenebilmeleri için kelime öğretiminde geri almalar yapılabilir. Bu kelimeler tahtaya yazılmalıdır.

7) Zamanların kullanılmasına dikkat edilmelidir.

8) Filim ile ilgili sorular sesli gösterimden önce tahtaya yazılmalı veya fotokopi yoluyla öğrencilere dağıtılmalıdır. Bu sayede öğrencilerin dikkatlerini toplamaları, ilgileri ve derse katılımları artar.

9) Hazırlanan sorular sesli gösterimden sonra veya aralarda sorulabilir.

10) Seyrettirilen film bazı öğrencilere anlattırılabilir.

11) Ödev olarak öğrencilere filmden ne anladıklarını yazmaları istenebilir

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...