Developed by JoomVision.com

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Bilgisayar Destekli Sınav

Türkçeyi yeni öğrenenlere yönelik bilgisayar teknolojisini nasıl kullanabiliriz? Y.T.Ö’de (Yabancılara Türkçe Öğretimi) bilgisayar destekli sınav hazırlanması nasıl olmalıdır? Ne tür programlar kullanabiliriz? Bu sınavların yeni öğrenenlere ne gibi faydaları ve zararları vardır? Sahada kullanılan tecrübe edilen bu soruların cevaplarını...

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Bilgisayar Destekli Sınav

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Drama Tekniğinin Rolü

Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde genellikle öğretmen merkezli ve dilbilgisi odaklı geleneksel teknikler kullanıldığı için dilin en önemli işlevlerinden biri olan iletişimsel boyut göz ardı edilebilmektedir. Bu yüzden yabancı öğrenciler Türkçeyi öğrenirken, geleneksel metotların kullanımında kendilerini güvende hissetseler...

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Drama Tekniğinin Rolü

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Video

Dünyada üç bine yakın dilin bulunmasına karşın ikinci dil olarak öğrenilen dillerin sayısı oldukça azdır. Bir dilin başka milletler tarafından öğrenilmesini önemli kılan ölçütlerin başında o dili konuşan ülkenin politik, kültürel, ticari ve ekonomik durumu gelmektedir. Dünyada en çok öğrenilen diller arasına Türkçe girmektedir....

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Video

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Metodoloji

Yabancılara Türkçe öğretiminde yaklaşım, yöntem ve teknik konuları, çok üzerinde durulmayan ve tartışılmayan hususlardır. Oysa bu yeni ve önemli alanda çok hızlı gelişmeler olmakta ve Yabancılara Türkçe öğreten merkezler hızla çoğalmaktadır. Modern iletişim araçlarının da hızla yer almaya başladığı ikinci dil öğretiminde...

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Metodoloji
Developed by JoomVision.com
 • YENİ -
Yeni Öğrenenlere Türkçe Öğretimi: Yabancılara Türkçe Öğretiminde Bir Uygulama-Türkçe İle Bir Kahve Molası - Çarşamba, 22 Ocak 2014 15:16
Yeni Öğrenenlere Türkçe Öğretimi: Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Nedenlerine İlişkin Bir Durum Çalışması - Pazar, 24 Kasım 2013 13:09
Yeni Öğrenenlere Türkçe Öğretimi: Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ses Ve Yazı Öğretimi Ve İşlevi - Çarşamba, 02 Ekim 2013 22:02
Yeni Öğrenenlere Türkçe Öğretimi: Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Sözcük Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme - Cuma, 20 Eylül 2013 22:15
Dil Üzerine Yazılar: İnternette Türkçe Kullanımı Sorunları - Cuma, 06 Eylül 2013 21:49
Orange Violet Blue

Siteden tam faydalanmak için: Kayıt olunuz-Sign Up

Arabic English French German Greek Japanese Russian Spanish

    facebook-icon     twitter-icon

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Bilgisayar Destekli Sınav

Türkçeyi yeni öğrenenlere yönelik bilgisayar teknolojisini nasıl kullanabiliriz? Y.T.Ö’de (Yabancılara Türkçe Öğretimi) bilgisayar destekli sınav hazırlanması nasıl olmalıdır? Ne tür programlar kullanabiliriz? Bu sınavların yeni öğrenenlere ne gibi faydaları ve zararları vardır? Sahada kullanılan tecrübe edilen bu soruların cevaplarını bu yazıda ele almaya çalışacağım.

Son yıllarda bilgisayar teknolojisinin büyük gelişme gösterdiği su götürmez bir gerçek. Artık çok küçük çocukların bile hayatlarının büyük bölümünü bilgisayar başında veya bilgisayar teknolojisiyle paralel cep telefonu kullanmaktadır. Burada önemli olan öğrencilerin meraklı oldukları teknolojiyi eğitim ve öğretime dolayısıyla konumuzla alakalı Y.T.Ö’ne nasıl uygulayacağız? sorusudur.

Herhangi bir ders bilgisayar destekli anlatıldığında çocuklar üzerinde daha etkili olduğu görülmektedir. Yarım saat ders anlattınız, son 10-15 dakikasında konu ile paralel bilgisayardan aktiviteler yaptığınızda çocukların dikkatinin tekrar toparlandığı açıkça görülmektedir. Mesela dersinizi anlattınız sonrasında konu ile alakalı bir sunum göstermek, varsa kısa bir video göstermek veya konu ile alakalı bilgisayar destekli yarışma yapmak, dersin pekiştirilmesi dikkatlerin toparlanması adına etkili olduğu görülmektedir. Burada eğitimciye düşen her konuyla alakalı materyallere ulaşmak, bunun üzerine kafa yormak, bilgisi varsa bu konuda hazırlık yapmak ve öğrencilerine etkili bir ders anlatmaktır.

Burada karşımıza Y.T.Ö konusunda eğitimcilerin özellikle bilgisayar teknolojisine meraklı en alt seviyede belli başlı programları bilen kişilerden seçilmesi veya yeni öğrenenlere Türkçe öğretecekse birkaç ay bilgisayar eğitiminden geçmesidir. Eğitimci Word, Excel ve sunum programı dışında internette arama yapmayı, bilgiye kısa yoldan ulaşmayı bilmelidir. Öğrencileri tebeşir ve tahta, kalemle defter arasına sıkıştırmaya gerek yoktur. Çünkü belli bir zaman sonra özellikle okul öğrencisinde bu monotonluğa sebep olmaktadır ilgi ve alaka azalmaktadır. Burada ifade etmeye çalıştığım bu düşünceler özellikle Türkçeyi ders olarak öğreten okullardaki öğretmenler içindir (12-13-14-15 yaş). Kurslarda öğrenci motivasyonlu geldiği için bu etki görülmeyebilir.

Bu girişten sonra asıl konumuza dönebiliriz. Aşağıdaki sınavlar 7.8.9.10.(13-16 yaş aralığı) sınıflarda uygulanmıştır. Bir eğitim öğretim döneminin yarısında klasik ve test sınavları yapılmış ikinci yarısında da makaleye konu teşkil eden bilgisayarlı sınavlar uygulanmıştır.

                   Bilgisayar destekli sınavlarda ne tür sorular sorabiliriz? Programın özelliklerine göre bu sorunun cevabı değişebilir. Şu an piyasadaki programlar içinde en kapsamlısı ve benim yazıya temel yaptığım program aşağıda kaynakçada belirtilmiştir Bundan başka da internette birçok test programı vardır. Genellikle soru tipleri aynıdı.  Bu sınav programına göre sorulabilecek soru tipleri şunlardır:

 1. Çoktan seçmeli: Birden çok doğru cevabın olduğu soru tipi.
 2. Tek seçenekli: Tek doğru cevabın olduğu soru türü.
 3. Soruya yazarak cevap verme: Öğrencinin soruya klavye ile yazarak cevap verdiği soru türü.
 4. Cevap  eşleştirme: Cevapların eşleştirildiği soru türü.
 5. Kelime bulma:  Doğru kelimeyi bulma sorusu
 6. Doğru-yanlış: Doğru yanlış soru tipi.
 7. Resim üzerinde bir noktayı bulma: Resim üzerinde bir yeri sormak için.(mesela insan resminin üstünde organları soruyoruz göz,kulak vs.)
 8. Dinleme: Dinleme parçası veriyoruz altında sorusunu soruyoruz.
 9. Video: Görüntülü kaynaktan soru sormak için.
 10. Sıralama: Diyalogları veya cümleyi sıralaması için yazılan soru türü.

 Sonuç olarak kağıt üzerinde sorabileceğimiz bütün soru tiplerini hatta daha fazlasını bu sınav sisteminde uygulayabiliyoruz.

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ SINAVIN OLUMLU ÖZELLİKLERİ:

 

 1. Bilgisayarda sınav sisteminde kağıtta sorabileceğiniz bütün soruları sorabiliyoruz. Yukarıda bu mesele bütün teferruatıyla anlatıldı.
 2. Sınav sonunda öğrencinin puanı  son soruyu çözdükten sonra çıkıyor ve not defterine yazıyoruz. Öğrencinin hocam ne zaman sınavı okuyacaksınız derdi bitiyor. Söz verip de sözünde duramama problemi kalkıyor.
 3. Kopya çekme ihtimali kağıtlı sınavlara göre yüzde 70 – yüzde 80 azalıyor( sorular her bir bilgisayarda faklı geliyor ,seçeneklerde karıştırılmış şekilde geliyor ayrıca her bir sorunun süresi var, süre bittiğinde soru yanlış kabul ediliyor.)
 4. Sınav okuma derdi olmadığı için öğretmene Türkçe dersine hazırlık yapma ve farklı aktiviteler yapmak için onlarca saat  kalıyor.
 5. Öğrenci  bilgisayarı çok sevdiği için klasik kağıt sistemine göre bu sınav daha ilginç geliyor ve Türkçeye karşı ilgiyi artırıyor.(önceden sınav var dediğimde dudak bükenler şimdi bilg. laboratuvarına gidebilmek için sınav iptal dediğimde uflayıp pufluyor)
 6. Eski sisteme göre sınıflarda yüzde 30’lara varan öğrenci sınav başarısının yükselmesi.
 7. Türkçeyi yeni öğrenen öğrencinin öğrendiği Türkçe harfleri bilgisayarda kullanabilmesini sağlamış oluyoruz. Örnek verecek olursak Orta Asya coğrafyasında okullardaki ve dışarıdaki (ev,internet kafe vs.) bilgisayarlarda Kiril alfabesinin daha öncelikli olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte İngilizce harfleri de öğrenci internet ortamında gezebilmek için mecburen öğreniyor. Fakat Türkçeye geldiğimizde özellikle (ö,ü,i ve ı,ç,ş) harflerinin kullanımını bu sınavlar sayesinde öğreniyor. Ve bu hususta da ilerde lazım olabilecek bir alışkanlık kazandırılmış oluyor.
 8. Kağıt tasarrufunda bulunma imkanımız var. Sadece bir sınıfın  yıllık yapılan sınavlarını hesaplarsak ve bunu tüm okul olarak düşünürsek yıl sonuna kadar ne kadar kağıttan tasarruf edildiği anlaşılır.
 9. Öğrencilerinizin hangi konularda yanlış yaptığını bu programla analiz yapıp sınav yaptığınız konuda nerelerin öğrenciler tarafından öğrenilemediğini anlamış oluyoruz ve buna göre konu tekrarını bu analize göre yapabiliyoruz.

 

YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ SINAVIN OLUMSUZ ÖZELLİKLERİ:

 

 1. Klasik yazma sorularında ekran klavyesinde Türkçe karakterleri (ç,ş,i,ü,ğ,ı) bulma sorunu ilk iki sınavda yaşandı. Gittikçe bu mesele çözüldü.
 2. Yeni bir sınav sistemi olduğu için ilk iki sınavda sınav sistemini anlama problemi (özellikle bilgisayar kullanımı zayıf çocuklarda,(küçük sınıflarda)bilgisayarla biraz arası iyi olan öğrencilerde hemen hemen problem yaşanmadı hakeza üst sınıflarda 15 ve üstü yaşlarda yeni sınav sistemiyle alakalı çok az soru soruldu hemen adapte oldular)
 3. Elektrik kesintisi sık sık oluyorsa bu sınav sistemi sizi sıkıntıya düşürecektir. Kırgızistan’da az da olsa buna benzer bir iki sıkıntı yaşandı. O ders saatini sınava ayırdığınız için bilgisayar sınıfından kendi sınıflarına geçişte zaman kaybı ve öğretmen ve öğrencide motivasyon eksikliği oluyor.

 

              YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ SINAV ÖRNEKLERİ:

    1. Gökkuşağı Ders Kitabı 1 - Konu 9 - Affedersiniz Okul Nerede - İndirmek için tıklayınız...

    2. Gökkuşağı Ders Kitabı 2 - Konu 8 - En Etkili İletişim Aracı Hangisidir? - İndirmek İçin Tıklayınız...

    3. Gökkuşağı Ders Kitabı 3 - Konu 9 - Boş Vakit Yoktur? - İndirmek İçin Tıklayınız...

    4. Gökkuşağı Ders Kitabı 4 - Konu 10 - Hayatın İçinden? - İndirmek İçin Tıklayınız...

   yabancilara-turkce-ogretimi

      Hasan Keremoğlu   

      Bişkek Kırgız-Türk Lisesi 2011 - KIRGIZİSTAN                                                                                                                                                                                   

 Not: Piyasada bilgisayar ortamında sınav hazırlamak için ücretli ve ücretsiz birçok program vardır. Bu makalede örneği verilen testler Wondershare QuizCreator programıyla hazırlanmıştır. Arama motorları yardımıyla bu ve buna benzer başka programları  indirebilirsiniz...

 

 

 

Yorum ekle

Yorumlarınız bizim için önemli.Yorumlarınızda lütfen genel ahlak kurallarına riayet ediniz.Biliyorsunuz yorum yazdığınızda IP adresiniz site yönetimi tarafından görünmektedir ve ülkemizde son zamanlarda sosyal paylaşım sitelerinden yapılan uygunsuz yorumlara mahkumiyet verilebilmektedir.Lütfen bunları gözönüne alarak yorum yazınız. turkcede.org


Güvenlik kodu
Yenile

ZİYARETÇİ SAYISI

mod_vvisit_counterBugün13263
mod_vvisit_counterDün37396
mod_vvisit_counterBu Ay345254
mod_vvisit_counterToplam8324986

SİTEDE KİMLER VAR

Şu anda 156 konuk çevrimiçi

REKLAMİCİN