Sel gider kum kalır

Tabiatta bir akış mevcuttur. Ancak bazı öğeler, di­ğerlerine nazaran daha kalıcı olurlar.

Herhangi bir hu­susta saygınlığı, ağırlığı, becerisi, iyi niyeti vs. erdem­leri olan kişiler de bu türdendir.

Böyleleri ölse bile eserleri ve izleri kalıcı olur. Tam tersi olan durumlarda ise işe yaramaz insanların çabucak unutulduğunu görü­rüz.

Kişiler, yaptıklarından dolayı topluma yararlı olu­yorlarsa gerçek insan sınıfından sayılırlar.

Gelip geçici özellik taşıyan olaylar ise çabuk unutulur. Önemli olan kalıcı iş ve unsurlardır.

Kişileri kalıcı ve toplum yararına işler yapmaya teş­vik için söylenir.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...