Yerin kulağı var

Gizli kalması gereken nice konular her zaman başka­ları tarafından duyulmuş, iki kişi arasındaki sırlar her­kesin ağzında dolaşmıştır.

Sır olacak sözlerin uluorta söylenmesi veya gerekli gizliliğe rivayet edilmemesi sonucunda ortaya çıkan bu durum, sanki yerin kulağı var da herkese o söylüyormuş gibi düşünülüp çok ihti­yatlı konuşmayı, hele güvenilmez kişiler veya söylen­memesi gereken insanlara sır vermenin hiç uygun ol­madığını gayet güzel anlatır.

Sır söylemekte ve saklamakta dikkatli davranmayı tavsiye ve tembih için söylenir.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...