Baba oğluna bağ bağışlamış; oğul babaya bir salkım üzüm vermemiş


Babaların evlatlarına karşı duydukları sevgi, evlatla­rın babaya karşı besledikleri saygıdan çok fazladır.

Ba­balar evlat için didinir, çırpınır ve büyük fedakârlıklara katlanırlar.

Buna karşı çocukların babaları için göstere­cekleri özveri sınırlıdır.

Ancak onlar da baba oldukları zaman bunu anlayabilirler. Mamafih babalarına karşı çok fedakâr davrananlar da yok değildir.

Zaten istenen ve olması gereken de budur.

Bu atasözü bütün koruyanlar ve korunanlar için ge­çerlidir.

Daha çok nankör evlatlar ve korunanlar için söylenir.

    

 Sosyal ağdan bizi takip ederek yeniliklerden haberdar olabilirsiniz.

Telif hakları için tıklayınız...                                                        
Copyright © 2010 Türkçede.org                                                 Türkçenin öğretiminde katkısı olması dileğiyle...